Kongres SSPLR 2020 s medzinárodnou účasťou
PODUJATIE ZRUŠENÉ
Organizačné zabezpečenie

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
www.farmi-profi.sk

Email: event@farmi-profi.sk
Tel: +421 915 293 610

IČO: 36 656 887
IČ DPH: SK2022217758
Prezident kongresu
Prof. MUDr. Ján Koller, CSc.
Tajomník kongresu
Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.
Organizačný a vedecký výbor
MUDr. Peter Bukovčan, PhD.
Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.
MUDr. Nikola Ferančíková
Doc. MUDr. Eugen Frišman, PhD.
MUDr. Edward Huľo, PhD.
MUDr. Martin Huťan, PhD.
MUDr. Tomáš Kopal, PhD.
Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
MUDr. Peter Lengyel, PhD.
Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
MUDr. Marián Rošák
MUDr. Peter Samek, PhD.
MUDr. Nina Šárközyová
MUDr. Norbert Torma, PhD.